United Business Cooperative
March 13, 2018 5:08 pm
Bookmark and Share
Through cooperation, we create positive perspectives for young, new entrepreneurs and members.
Phone +59994622879
Country Curaçao
distance: 19 Kilometers

United Business Cooperative

Vision:

We want our members to know their talents and work together to be successful.

Mission:

Creating positive perspectives for young, new entrepreneurs and members. We do this through cooperation and use of each other’s talents and knowledge.

  • Creating a cooperative mindset among the Curaçao youths.
  • Promoting employment among its members, which is favorable for the Curaçao economy.
  • To train its members in different areas in order to participate in a meaningful way the labor process.
  • Bringing out the best talent and quality of our younger generation and help them in their personal development, so they can have a positive impact in the society of Curaçao.

[Dutch]

Visie:
We willen dat onze leden hun talenten kennen en deze samen inzetten om succesvol te zijn.

Missie:
Het scheppen van positieve perspectieven voor jonge, nieuwe ondernemers en leden. Dat doen we door samenwerking en gebruik van elkaars talenten en kennis.

A. Een coöperatieve mindset creëren onder de Curaçaose jongeren.
B. Het bevorderen van de werkgelegenheid onder haar leden wat gunstig is voor de Curaçaose economie.
C. Het opleiden van haar leden op verschillende gebieden om zo op een zinvolle wijze deel te nemen aan
het arbeidsproces.
D. Het maximale talent en kwaliteit van de jongeren naar boven te halen en hen te helpen aan hun
persoonlijke ontwikkeling, zodat deze op een positieve manier in de Curaçaose maatschappij kan
worden ingezet.

Listing Details


Address Roodeweg 210
Phone +59994622879
Country Curaçao
distance: 19 Kilometers
Address Roodeweg, Willemstad
Category
Keywords  

Contact Author Complete the fields below to contact this listing author.


Related Listing