Optima BV
February 20, 2018 3:40 pm
Bookmark and Share
Optima BV is an occupational health service company, which provides advice in the field of work and health and helps to set up health and safety policy.
Phone +59994654593 or +59995148873
Country Curaçao
distance: 23 Kilometers

Optima BV

The Health and Safety Service, Optima BV supports and advises employers and employees in absenteeism and working conditions policy, but also assists in traumas, conflicts, mourning and employees with social emotional problems. This keeps absenteeism as low as possible and enables sick employees to reintegrate as quickly as possible. The company engages the health and safety service as an employer. The Health and Safety Service works independently and independently. The legislation expects the employer to behave like a good employer. This includes expert support in working conditions and absenteeism policy. This can be done via Optima BV as an occupational health service, which provides advice in the field of work and health and helps to set up health and safety policy. The ultimate goal of Optima is to strive for safe, healthy and pleasant working conditions under which employees can function optimally. It increases motivation and productivity, and reduces dropout.

[Dutch}

De Arbodienst, Optima BV ondersteunt en adviseert werkgever en werknemer bij ziekteverzuim en arbeidsomstandigheden beleid, maar neemt ook begeleiding bij trauma’s, conflicten, rouwbegeleiding en bij werknemers met sociaal emotionele problemen. Zo blijft het verzuim zo laag mogelijk en kunnen zieke werknemers zo snel mogelijk re-integreren. Het bedrijft schakel als werkgever de Arbodienst in. De Arbodienst werkt zelfstandig en onafhankelijk. De wetgeving verwacht dat de werkgever zich gedraagt als een goed werkgever. Daarbij hoort een deskundige ondersteuning bij arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. Dit kan via Optima BV als Arbodienst, die advies geeft op het gebied van werk en gezondheid en arbobeleid helpt opstellen. Het uiteindelijke doel van Optima is te streven naar veilige, gezonde en prettige werkomstandigheden waaronder medewerkers optimaal kunnen functioneren. Het verhoogt de motivatie en productiviteit, en verlaagt uitval.

Listing Details


Address Metselaarsweg 2, Salinja Curacao
Phone +59994654593 or +59995148873
Website Link Visit Link Here
Country Curaçao
distance: 23 Kilometers
Address 2 Metselaarsweg, Willemstad
Category ,
Keywords      

Contact Author Complete the fields below to contact this listing author.


Related Listing