Caribbean Projects
February 2, 2018 4:43 pm
Bookmark and Share
Caribbean Projects offers customized services to organizations and projects that temporarily need support.
Phone +59995150888

Caribbean Projects

Caribbean Projects offers customized services to organizations and projects that temporarily need support. For example this can be writing your business- or annual plan, or making a training program based on the knowledge need. Caribbean Projects develops, realizes and coaches.

The focus is not on the activities themselves but the desired impact. Founder, Gofrie van Lieshout, has over 25 years experience as a project manager in both the Netherlands and Curaçao. What makes him unique is his goal-oriented approach. By translating policy and plans to a realistic activity plan and controlling the implementation.

The context of all activities is employment, education and personal development. More information about Caribbean Project you find at www.caribbean-projects.com

[Dutch]

Caribbean Projects biedt maatwerk aan organisaties en projecten die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Variërend van het schrijven van uw business- of jaarplan tot het opzetten en vertalen van een kennisbehoefte naar een concreet opleidingsprogamma: Caribbean Projects ontwikkelt, realiseert en coacht.
Niet de activiteiten zelf maar de gewenste impact staan daarbij centraal. Oprichter Gofrie van Lieshout heeft ruim 25 jaar ervaring als projectmanager in zowel Nederland als op Curaçao. Kenmerkend is de doelgerichte aanpak. Door beleid en visie te vertalen naar een realististische uitvoeringsplan en de implementatie samen met alle betrokken partijen aan te sturen.
De context van de werkzaamheden liggen op het terrein van arbeidsmarktvraagstukken, onderwijs en persoonlijke ontwikkeling Meer informatie over activiteiten en oprachtgevers vindt u op de website www.caribbean-projects.com

Contact Author Complete the fields below to contact this listing author.


Related Listing